top of page

CFM MEMBERSHIP

Cơ Hội Để Được Học Tài Chính

Cùng Ông Nguyễn Quốc Trung Cả Năm

QUYỀN LỢI MEMBERSHIP

1. Tham gia 10 buổi chuyên đề được chia sẻ trực tiếp từ ông Nguyễn Quốc Trung.

2. QnA Online cộng đồng hàng quý

KCP_05313_edited.jpg

Mr NGUYỄN QUỐC TRUNG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(MÃ CHỨNG KHOÁN: CFM)

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ

1. Ứng dụng 2 phương pháp định giá phù hợp Doanh nghiệp SME: Cổ tức bằng tiền & Tài sản ròng. 
2. Các phương pháp xây cơ chế để gọi vốn từ nhà đầu tư cá nhân (Mix1234).
3. 4 cách đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.
4. Bản chất và ứng dụng của: Cổ phiếu ưu đãi & Trái phiếu.
5. Tối ưu doanh thu tài chính trong mô hình REV1st.
6. 5 mô hình tài chính trong mô hình chuỗi & nhượng quyền.
7. Tổng quan về ESOP.
8. Ứng dụng Công thức phân bổ vốn MONEYosophy trong đầu tư chứng khoán.
9 Mô hình công ty đầu tư (Investment company) và mô hình công ty gia đình (Family business) tại Việt nam và thế giới.
10. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp phù hợp cho doanh nghiệp đại chúng quy mô nhỏ. 

c.png

LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA CFM MEMBERSHIP

  1. Membership có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm tính từ thời điểm hoàn tất đăng ký.

  2. Membership không có giá trị chuyển nhượng giữa các cá nhân.

  3. ID Hội viên sẽ được quy ước theo SĐT đăng ký.

  4. Tài liệu và thông tin chương trình sẽ được gửi qua Email đăng ký.

FORM ĐĂNG KÝ
THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Anh/chị đã tham gia học chương trình nào của CFM dưới đây

Cảm ơn Quý hội viên đã đăng ký tham gia CFM Membership

Để hoàn tất thủ tục đăng ký, anh/chị vui lòng chuyển khoản vào:

1. Số tài khoản:
Công ty TNHH MTV Galaxy
258755014
Ngân hàng Viet Nam Thịnh Vượng (VPBank)

2. Nội dung chuyển khoản: "CM + HọVàTên + Số điện thoại"
Ví dụ: CM + NguyenVanA + 0912345678

Hoặc quét mã QR Code dưới đây để thanh toán

QR Code CK FRS 2022.png
bottom of page